Regulamin

REGULAMIN – FORMULARZ KONTAKTOWY

www.littlefinearts.com

z 16.10.2017 r.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Formularz kontaktowy dostępny pod adresem http://www.littlefinearts.com, prowadzony jest przez Little Fine Arts Joanna Hajduk z siedzibą w Lipkowie (05-080 Izabelin) przy ulicy Mościckiego 46, NIP 118-187-18-73, REGON 36290285, mail sklep@littlefinearts.com

USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ – usługi świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Klientów za pośrednictwem Formularza Kontaktowego.

PRODUKT / PRODUKTY – towary sprzedawane za pośrednictwem Sklepu Internetowego, którymi są ręcznie robione na zamówienie ozdobne opakowania okolicznościowe typu „box”, foldery w postaci ozdobnych teczek oraz ramki drewniane/kartonowe na zdjęcia.

USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Poprzez pojęcie Usługi Świadczone Drogą Elektroniczną należy rozumieć Formularz Kontaktowy
 2. Klient dokonuje zapytania poprzez wypełnienie Formularza Kontaktowego. Dane wprowadzone do formularza posłużą kontaktowi Pracownika Little Fine Arts Joanna Hajduk z siedzibą w Lipkowie (05-080 Izabelin) przy ulicy Mościckiego 46, NIP 118-187-18-73, REGON 36290285 w celu omówienia potrzeb Klienta i ewentualnego podjęcia czynności zmierzających do kontaktu z Klientem. O ile wyrażono zgodę, dane wprowadzone do formularza mogą być wykorzystane przez Little Fine Arts Joanna Hajduk z siedzibą w Lipkowie (05-080 Izabelin) przy ulicy Mościckiego 46, NIP 118-187-18-73, REGON 36290285. do wysyłki informacji handlowej środkami komunikacji elektronicznej.
 3. Korzystanie ze wszystkich Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną jest bezpłatne dla wszystkich Klientów.
 4. Do korzystania z Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną niezbędne jest posiadanie komputera typu PC lub Mac i przeglądarki internetowej oraz dostępu do sieci Internet.
 5. Przy korzystaniu z Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną Klient zobowiązany jest do podawania danych i informacji zgodnych z prawdą.

PRODUKTY

 1. Wszystkie zdjęcia zamieszczone w opisie produktów nie stanowią faktycznych zdjęć kupowanych Produktów, a jedynie ich wzory poglądowe. Ostateczny wygląd Produktu, np. kolor, odcień, dokładne wymiary, może nieznacznie się różnić od przedstawionego wzoru, ze względu na ręczne wykonanie.

OKREŚLENIE ZASAD DOSTĘPU UŻYTKOWNIKÓW DO FORMULARZA KONTAKTOWEGO

 1. Dostęp do Formularza Kontaktowego nie jest uzależniony od spełnienia przez Użytkownika jakichkolwiek formalności, w szczególności dostęp ten nie wymaga od Użytkownika dokonania rejestracji w systemie Serwisu www.littlefinearts.com

POLITYKA PRYWATNOŚCI O OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych jest Little Fine Arts Joanna Hajduk z siedzibą w Lipkowie (05-080 Izabelin) przy ulicy Mościckiego 46, NIP 118-187-18-73, REGON 36290285.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 3. Klient ma prawo wglądu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich weryfikowania w dowolnym momencie. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Konsumentów określone zostały w „Polityce Prywatności” – Załączniku do niniejszego Regulaminu, stanowiącego jego integralną część, a także “Polityka Cookies”, również stanowiąca załącznik do niniejszego Regulaminu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin obowiązuje od 16.10.2017 r.
 2. Zmiany Regulaminu będą publikowane na podstronie Sklepu Internetowego http://www.littlefinearts.com/regulamin.