Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

www.littlefinearts.com

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest Little Fine Arts Joanna Hajduk z siedzibą w Lipkowie (05-080 Izabelin) przy ulicy Mościckiego 46, NIP 118-187-18-73, REGON 362902856 (“Sprzedawca”, “Administrator”).
 2. Wszelkie dane osobowe podane przez Klienta są przetwarzane przez Sprzedawcę zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 3. Administrator zobowiązuje się do dokładania należytej staranności przy ochronie gromadzonych i przetwarzanych danych osobowych.
 4. Gromadzone dane osobowe są przetwarzane w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa polskiego, w zgodny z prawem sposób dla oznaczonych, prawnie dopuszczalnych celów

II. SPOSÓB POZYSKIWANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Sprzedawca gromadzi dane osobowe Klientów za pośrednictwem (a) Formularza Kontaktowego , (b) Pliki Cookies.
 2. Dane w formularzach wymienionych w pkt II 1 a, b powyżej pozyskiwane są w wyniku dobrowolnego ich wprowadzenia przez Klienta.
 3. Pliki cookies zapisywane są na urządzeniach końcowych.

III. FORMULARZ KONTAKTOWY

 1. Sprzedawca gromadzi informacje podane dobrowolnie przez Klienta.
 2. Ponadto zapisane mogą być również dane techniczne takie jak jakość połączenia internetowego, numeru IP, oznaczenie strefy czasowej, daty i czasu.
 3. Informacje podane przez Klienta w formularzu nie są udostępniane jakimkolwiek podmiotom trzecim, chyba, że Klient wyrazi na to zgodę.
 4. Dane osobowe zarejestrowane na stronie Sprzedawcy mogą być usunięte z rejestru danych osobowych lub zmienione na życzenie Klienta. W tym celu prosimy o przesłanie prośby o usunięcie lub zmianę danych na adres mailowy: kontakt@littlefinearts.com

 IV. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH OSOBOWYCH

Celem zbierania danych osobowych przez Administratora jest:

(a) zawarcie, zmiana, wykonanie lub rozwiązanie stosunku prawnego polegającego na nieodpłatnym świadczeniu przez Sprzedawcę na rzecz Klienta Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Internetowego, jak i również zawarcie, zmiana, wykonanie lub rozwiązanie umowy sprzedaży Produktów i ich dostarczenie do Klienta.

(b) marketing bezpośredni Produktów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego,

UWAGA! Dane nie są przekazywane partnerom handlowym Sprzedawcy.

Odbiorcy danych osobowych:

(a) w przypadku Klienta, który korzysta z dostawy przesyłki za pośrednictwem firmy kurierskiej, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, w zakresie i nie dłużej niż jest to niezbędne dla dokonania dostawy, wybranemu przewoźnikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

(b) Administrator przetwarza następujące dane osobowe Klientów:

– imię i nazwisko (w przypadku osoby fizycznej);

– nazwę firmy (w przypadku osoby prawnej);

– imię i nazwisko osoby kontaktowej (w przypadku osoby prawnej);

– adres poczty elektronicznej;

– numer telefonu kontaktowego;

– adres (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj) (w przypadku osoby fizycznej);

– adres siedziby (w przypadku osoby prawnej).

Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt. 2 lit. b) powyżej jest niezbędne do świadczenia przez Sprzedawcę Usług Elektronicznych lub zawarcia umowy sprzedaży Produktów.

V. COOKIES I DANE EKSPLOATACYJNE

 1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie użytkownika odwiedzającego stronę Sklepu Internetowego (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzystasz odwiedzając nasz Sklep Internetowy).
 2. Sprzedawca przetwarza dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony internetowej głównej pracowni oraz Sklepu Internetowego w następujących celach:

(a) identyfikacja Klientów jako zalogowanych w Sklepie Internetowym i pokazywania, że są zalogowani;

(b) zapamiętywania Produktów dodanych do koszyka w celu złożenia zamówienia;

(c) zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy Kontaktowych, Formluarzy Zamówienia lub danych logowania do Sklepu Internetowego;

(d) dostosowywania zawartości Sklepu Internetowego do indywidualnych preferencji Usługobiorcy (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron Sklepu Internetowego;

(e) prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Sklepu Internetowego oraz badania potrzeb Usługobiorców, z wyłączeniem personalnej identyfikacji Usługobiorcy.

 1. Każdy użytkownik przeglądarki internetowej przy wejściu na stronę Sklepu Internetowego zostanie poinformowany o tym, iż strona ta wykorzystuje pliki Cookies w do celów wskazanych w niniejszej Polityce Prywatności. Należy pamiętać, że większość dostępnych na rynku przeglądarek internetowych akceptuje domyślnie przyjmowanie plików Cookies. Użytkownik przeglądarki internetowej ma możliwość całkowitego wyłączenia tej funkcji lub ograniczenia jej czasowo.
 2. Użytkownik przy wejściu na stronę internetową Sklepu Internetowego ma możliwość wyrażenia zgody na gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedawcę plików Cookies. Należy pamiętać, że również ustawienia przeglądarki internetowej muszą być tak skonfigurowane, aby umożliwiały Administratorowi przetwarzanie plików Cookies.
 3. Usługodawca przetwarza również anonimowe dane eksploatacyjne (tzw. logi – adres IP, domena) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Sklepem Internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę Sklepu Internetowego. Logi nie są ujawniane osobom trzecim.

VI. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

 1. Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę/Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej skutkuje odmową zawarcia tejże umowy. Dane niezbędne do zawarcia Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej wskazane są także każdorazowo na stronie internetowej Sklepu internetowego.
 2. Podstawą przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy/Klienta jest konieczność realizacji umowy, której Usługobiorca/Klient jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem. W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora podstawą takiego przetwarzania jest zgoda Usługobiorcy/Klienta.

VII. PRAWA KLIENTA W STOSUNKU DO GROMADZONYCH DANYCH OSOBOWYCH

 1. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania i zmieniania.
 2. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich całkowitego usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 3. Klient realizuje swoje uprawnienia bezpośrednio poprzez kontakt z Administratorem pod adresem mailowym kontakt@littlefinearts.com.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy jedynie Strony głównej oraz Sklepu Internetowego Little Fine Arts. Jeżeli na Stronie Głównej oraz na stronie Sklepu Internetowego znajduje się link do strony zewnętrznej, prowadzonej przez podmiot trzeci, Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie danych osobowych na tej stronie.
 2. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną (dane przechowywane są w bezpiecznym miejscu, szyfrowane hasłem), a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 3. Usługodawca udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:

(a) zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem, w tym certyfikat SSL.